Preventívne prehliadky

Profesionálny prístup na najvyššej úrovni

Návštevu stomatológa spojenú s preventívnou prehliadkou je potrebné absolvovať raz do roka. Základným cieľom je včasná diagnostika začínajúceho ochorenia.

Čo zubný lekár počas prehliadky kontroluje:

  • zuby
  • výplne zubov
  • protetické práce, zubné náhrady
  • stav hygieny ústnej dutiny
  • zmeny na sliznici dutiny ústnej
  • zhotovuje röntgenové snímky