Cenník zákrokov

Cenník Dental group, s.r.o.

(platný od januára 2019)

 

Vstupné prehliadky, vyštrenia:
Vstupné stomatologické vyšetrenie 0,00 Eur
Vyžiadané akútne vyšetrenie 0,00 Eur
Vyžiadané akútne ošetrenie mimo pracovnej doby 100 Eur
Konziliárne vyšetrenie / vylúčenie fokusov 0,00 Eur
Preventívna pedostomatologická prehliadka 0,00 Eur
Preventívna stomatologická prehliadka 0,00 Eur
Cielené stomatologické vyšetrenie – konzultácia 0,00 Eur
Základné úkony:
RTG snímka BITEWING radioviziografia 10,00 Eur
RTG snímka intraorálna radioviziografia 10,00 Eur
RTG (1 zub) 10,00 Eur
Dentálna hygiena 40,00 Eur
Dentálna hygiena:
Odstránenie zubného kameňa 1 sextant (mechanicky) 6,00 Eur
Odstránenie zubného kameňa 1 sextant (ultrazvuk) 5,00 Eur
Pieskovanie zubov AIR-FLOW 1 sextant 10,00 Eur
Preparácia kavity pieskovaním Aquacare 10,00 Eur
Skúška vitality zubov – 3 zuby 8,00 Eur
Motivácia pacienta a inštruktáž (nácvik ústnej hygieny) 5,00 Eur
Leštenie + fluoridácia 1 sextant 5,00 Eur
Lokálna fluoridácia (lakom) 1 zub 10,00 Eur
Lokálna fluoridácia deti do 10 rokov 8,00 Eur
Pečatenie fisúr (za každý zub) 15,00 Eur
Šperk na zub 40,00 Eur
Ordinačné bielenie Opalenscence BOOST 220,00 Eur
Rekonštrukci a korunky:
SIC dočasná výplň 20,00 Eur
SIC trvalá V05 30,00 Eur
SIC trvalá V06 30,00 Eur
SIC trvalá V07 30,00 Eur
Odstránenie starej koreňovej výplne – jednokoreňový zub 35,00 Eur
Odstránenie starej koreňovej výplne – viackoreňový zub 50,00 Eur
Odstránenie zalomeného inštrumentu z kanálika 80,00 Eur
Obrúsenie zubu 20,00 Eur
Rekonštrukcia zubu 80,00 Eur
Paliatívne ENDO (prečistenie kanálika) 50,00 Eur
Definitívna výplň 1 kor. kanálika, stroj. prep. 60,00 Eur
Definitívna výplň 2 kor. kanálika, stroj. prep. 100,00 Eur
Definitívna výplň 3 kor. kanálika, stroj. prep. 140,00 Eur
Definitívna výplň 4 kor. kanálika, stroj. prep. 180,00 Eur
Definitívna výplň 5 a viac kor. kanálika, stroj. prep. 200,00 Eur
Vyčistenie kanálika – REENDO 100,00 Eur
Príplatok za reendodonciu 40,00 Eur
Anestézia infiltračná 10,00 Eur
Anestézia quicksleeper 20,00 Eur
Povrchová anestézia – slizničná (lokálna) 5,00 Eur
Anestézia intraligamentárna 10,00 Eur
Anestézia intraligamentárna, každý ďalší zub 10,00 Eur
Anestézia zvodová 10,00 Eur
Plomby:
Ošetrenie citlivých zubných plôšok – Bifluorid 1 zub 10,00 Eur
Jednoplôšková fotokompozitná výplň 40,00 Eur
Dvojplôšková fotokompozitná výplň 50,00 Eur
Trojplôšková fotokompozitná výplň 60,00 Eur
Jednoplôšková výplň – skloionomérny cement 30,00 Eur
Dvojplôšková výplň – skloionomérny cement 40,00 Eur
Trojplôšková výplň – skloionomérny cement 50,00 Eur
Preendodontická dostavba fotokompozit 20,00 Eur
Komplexné endodontické ošetrenie (plnené teplou gutaperčou)- rezák 100,00 Eur
Komplexné endodontické ošetrenie (gutaperča) – očný zub 130,00 Eur
Komplexné endodontické ošetrenie (gutaperča) – molár 160,00 Eur
Ledermix 30,00 Eur
Biodentin 40,00 Eur
Ošetrenie mikroskopom 20,00 Eur
Podložka 20,00 Eur
Použitie materiálu MTA deti aj dospelí 30,00 Eur
Použitie materiálu Kofferdam / Optragate 10,00 Eur
Toxavit 10,00 Eur
Devitalizačná vložka Toxavit od 18. rokov 10,00 Eur
Extrakcie:
E 11 Extrakcia jednokoreňový zub 30,00 Eur
E 12 Extrakcia viackoreňový zub 40,00 Eur
Extrakcia mliečneho zubu 15,00 Eur
Extrakcia retinovaného zuba 80,00 Eur
Sutura rany autramatickým šicím materiálom 15,00 Eur
Trepanácia zuba cez protetickú prácu 10,00 Eur
Korunky:
Inlay liata ako pilier mostíka 45,00 Eur
Korunka plastová 65,00 Eur
Korunka fazetová 105,00 Eur
Korunka kovokeramická 200,00 Eur
Korunka IPS Emax Press 200,00 Eur
Korunka zirkonová 300,00 Eur
Dočasná korunka – živicová 25,00 Eur
Adhezívna fixácia protetickej práce (cena za 8.pilier) 15,00 Eur
Náhrady:
Celková snímateľná náhrada horná alebo dolná 260,00 Eur
Celková snímateľná náhrada horná alebo dolná – nadštandard 250,00 Eur
Čiastočná snímateľná náhrada 200,00 Eur
Čiastočná snímateľná náhrada – nadštandard 230,00 Eur
Zásuvný spoj 30,00 Eur
Rebazácia náhrady – nepriama 40,00 Eur
Odtlačky – alginát 20,00 Eur
Odstránenie pulpálneho čapu z kanálika (FRC, Mirapost) 40,00 Eur
FRC čap 25,00 Eur
Čap jednokoreňový 50,00 Eur
Čap viackoreňový 70,00 Eur
Dočasná korunka 20,00 Eur
Hemostatická Hubka 30,00 Eur
Oprava snímateľnej náhrady 50,00 Eur
Protéza totálna 250,00 Eur
Skúška zubov vo vosku 20,00 Eur
Sňatie fix. náhrady za každý pil. Konštrukcie 20,00 Eur
Znovunasadenie fixnej náhrady 20,00 Eur
MBT Technika:
MBT 1 čeľusť keramické brekety 730,00 Eur
MBT 1 čeľusť kovové brekety 630,00 Eur
MBT 2 čeľusť keramické brekety 1460,00 Eur
MBT 2 čeľusť kovové brekety 1260,00 Eur
CCO Technika:
CCO 1 čeľusť keramické brekety 750,00 Eur
CCO 1 čeľusť kovové brekety 550,00 Eur
CCO 2 čeľusť keramické brekety 1500,00 Eur
CCO 2 čeľusť kovové brekety 1100,00 Eur
Invisalgin – Priesvitné dlahy:
Invisalgin Full do 24 dláh 3600,00 Eur
Invisalgin Full nad 24 dláh 4100,00 Eur
Invisalgin Lite do 14 dláh / 1 čeľusť 2250,00 Eur
Invisalgin Lite do 14 dláh / 2 čeľuste 2800,00 Eur
Odstránenie dlahy (1 zub) 20,00 Eur
Liečba ostatnými aparátmi:
Bio Bite Corrector 300,00 Eur
Frog / gne aparát 290,00 Eur
Kontrola 25,00 Eur
Kontrola s úpravou aparátu 35,00 Eur
Odtlačok na 1 čeľusť 10,00 Eur
Snímateľný aparát na 1 čeľusť 230,00 Eur
TPA 35,00 Eur
Retenčná fáza:
Essix dlaha (1 čeľusť) 80,00 Eur
Reteiner (1 čeľusť) 60,00 Eur
Retenčná platňa (1 čeľusť) 120,00 Eur
Tovar:
Zubné Kefky:
CPS 06 prime 5 ks m.kef. + držiak 7,00 Eur
CPS 07 prime 5 ks m.kef. + držiak 7,00 Eur
CPS 08 prime 5 ks m.kef. + držiak 7,00 Eur
CPS 09 prime 5 ks m.kef. + držiak 7,00 Eur
CPS 11 prime 5 ks m.kef. + držiak 7,00 Eur
CTC 202 škrabka na jazyk, dvojčepeľová 4,00 Eur
Zubná kefka CS 1006 single 5,00 Eur
Zubná kefka CS 1560 soft 5,00 Eur
Zubná kefka CS 3960 super soft 5,00 Eur
Zubná kefka CS 5460 ultra soft 5,00 Eur
Zubná kefka CS Smart ultra soft 5,00 Eur
Zubné pasty:
CP BE YOU modrá 70 ml 13,00 Eur
CP BE YOU oranžová 70 ml 13,00 Eur
CP BE YOU ružová 70 ml 13,00 Eur
CP BE YOU zelená 70 ml 13,00 Eur
CP BE YOU žltá 70 ml 13,00 Eur
Ústna voda:
ADS 212 ústna voda 10,00 Eur
ADS 220 ústna voda 10,00 Eur